قوانین مسابقات


 • مسابقه دو بانوان جمعه14 تیرساعت 7:30 درپارک جنگلی زرقان برگزارمیشود.درصورت نیاز، سرویس 6:30 صبح در پارکینگ تپه نورشهدا(دروازه قرآن)مییاشد.مسیرمسابقه خاکی وشماره قبل ازمسابقه توزیع میشود. شهراسپورت
 • به دلیل حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان مسابقه دو 21 کیلومترآقایان، این مسابقه برگزار نخواهد شد.
 • از ثبت نام کنندگان مسابقه دو 21 کیلومتر آقایان تقاضا میشود جهت دریافت مبالغ ثبت نام، شماره کارت بانکی ،نام و نام خانوادگی و کدملی خود را از طریق پیامک به شماره 09174378943 ارسال کنند.
 • جوایز نفرات برتر در مسابقه دوی 4 کیلومتر:
 • نفر اول3 میلیون توماننفر دوم2 میلیون تومان
  نفر سوم1 میلیون توماننفر چهارمپانصد هزار تومان
  نفر پنجمپانصد هزار تومانشهراسپورت


 • به تمام کسانی که از خط پایان عبور نمایند، مدال یادمان مسابقات اهدا میگردد.
 • ثبت نام برای عموم آزاد است.
 • کارت بیمه ورزشی الزامی است.
 • زمان :جمعه 14 تیر
 • آخرین مهلت ثبت نام 11 تیر 1398 می باشد.
 • شماره پیراهن شرکت کننده،شماره ثبت نام سیستمی می باشد.
 • در صورت وقوع مشکل با شماره تلفن 09174378943 تماس حاصل فرمایید

نام
نام خانوادگی
شماره ملی

کد ملی باید به صورت دقیق و بدون خط تیره درج شود

انتخاب مسابقه
سال تولد
محل تولد
شماره موبایل
استان محل زندگی
شهرستان محل زندگی
ایمیل(درصورت داشتن)
نیاز به خوابگاه
مبلغ قابل پرداخت(ریال)