قوانین مسابقات


 • جوایز ده نفر برتر دو نیمه ماراتون 21 کیلومتر:
 • نفر اول15 میلیون توماننفر دوم13 میلیون تومان
  نفر سوم11 میلیون توماننفر چهارم8 میلیون تومان
  نفر پنجم6 میلیون توماننفر ششم5 میلیون تومان
  نفر هفتم4 میلیون توماننفر هشتم3 میلیون تومان
  نفر نهم2 میلیون توماننفر دهم1 میلیون تومان
 • جوایز نفرات برتر در مسابقه دوی 4 کیلومتر:
 • نفر اول3 میلیون توماننفر دوم2 میلیون تومان
  نفر سوم1 میلیون توماننفر چهارمپانصد هزار تومان
  نفر پنجمپانصد هزار تومانشهراسپورت

 • به ده نفر از کلیه شرکت کنندگان در مسابقات به قید قرعه جوایز 1 میلیون تومانی اهدا خواهد شد

 • به تمام کسانی که از خط پایان عبور نمایند، مدال یادمان مسابقات اهدا میگردد.
 • ثبت نام برای عموم آزاد است.
 • کارت بیمه ورزشی الزامی است.
 • آخرین مهلت ثبت نام 25 خرداد 1398 می باشد.
 • شماره پیراهن شرکت کننده،شماره ثبت نام سیستمی می باشد.

نام
نام خانوادگی
شماره ملی

کد ملی باید به صورت دقیق و بدون خط تیره درج شود

انتخاب مسابقه
سال تولد
محل تولد
شماره موبایل
استان محل زندگی
شهرستان محل زندگی
ایمیل(درصورت داشتن)
نیاز به خوابگاه
مبلغ قابل پرداخت(ریال)