با دویدن تاریخ شیراز را ببین ....

مسافت ۱۰ کیلومتر در یکی از بزرگترین بافتهای تاریخی کشور

توجه:مسابقات صرفا جهت آقایان برگزار خواهد شد

زمان ثبت نام به پایان رسیده است...

آدرس خوابگاه جهت دوندگان غیر شیرازی:

بلوار امیرکبیر، خیابان فرزدقی، باغ جنت، کمپ نوروزی جنت

مسئول هماهنگی اسکان ورزشکاران: 09171035014 آقای محمد مظفری